Kurimuri

Ettevõttest

Kurimuri OÜ on pakkunud klientidele IT-teenuseid juba üle 10 aasta. Ettevõtet iseloomustavad väärtused on:

 • Enne inimene, siis masin – suur rõhk on tööl inimestega. Teadlik inimene tähendab vähem muresid arvutitega. Klientidele selgitatakse, millest üks või teine probleem tekib ja kuidas seda tulevikus vältida.
 • Kliendikesksus ja hea teenindus – iga klient on oluline ning nende IT-mured ei ole kunagi tühised.
 • Kommunikatsioon ja personaalsus – Sa saad alati oma küsimustele selges keeles selged vastused ning Sulle tutvustatakse probleemide lahenduskäike. Oluline on vahetu suhtlus klientidega.
 • Usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ja diskreetsus – Sinu ettevõtte teave ei liigu sealt välja, kliendi juures nähtu ja kuuldu jääb saladuseks.
 • Paindlikkus, lihtsus ja mugavus – kliendi IT-küsimused ei takerdu bürokraatlikesse protseduuridesse, esikohal on nende kiire lahendamine.

IT-teenused ettevõtetele

IT-KAARDISTUS

Sa ei oma täpset ülevaadet, mis Sinu arvutipargis toimub? Sa ei tea, kui uued või vanad Sinu arvutid on, millise tarkvaraga need töötavad ning kas litsentsidega on kõik korras? Kas viirusetõrjet on viimase viie aasta jooksul kordagi uuendatud? Milline kaabel millisesse ruumi täpselt läheb ning kas selle juhtmepuntra sees võib veel midagi peidus olla? Kas ärikriitilistest andmetest luuakse regulaarselt ajakohaseid varukoopiaid?

IT-kaardistus annab põhjaliku ülevaate Sinu IT-süsteemist. Kaardistuse tulemusena valmib aruanne Sinu IT-süsteemi seisukorra kohta koos selle tugevuste ning nõrkuste analüüsiga ja ettepanekutega, kuidas võiks seda parendada.

Kaardistuse tulemusena saad muu hulgas vastused küsimustele:

 • Millistest seadmetest/vahenditest koosneb Sinu IT-süsteem ning millised on nende omavahelised seosed?
 • Mis tarkvara millises arvutis paikneb ning kas see on korrektselt litsentsidega kaetud?
 • Kas IT-süsteemis on ohtlikke turvanõrkuseid?
 • Milline on olukord varukoopiatega ning kas ettevõtet ohustab andmekadu?
 • Mida tuleks muuta/uuendada, et IT-süsteem oleks ajakohane, kasutajasõbralik ning turvaline?

IT-HALDUSTEENUS

Sinu ettevõttes ei ole oma IT-töötajat ning suuremad probleemid lahendate arvutiparanduses, väiksemad aga kuhjuvad ning võivad lõpuks põhjustada tõsiseid tõrkeid ettevõtte normaalses toimimises?

IT haldusteenuse raames on Sinu ettevõtte töötajatele tagatud tehniline tugi, arvutite ning teiste IT-seadmete regulaarne hooldus ja turvapaikamine, samuti vajaliku riist- ja tarkvara hankimine ning ülevaade oma IT-süsteemis toimuvast. Lisaks on Sinu töötajad teadlikud küberturvalisusest.

IT haldusteenus sisaldab:

 • Ettevõtte IT-tuge
 • Regulaarset IT-vahendite kontrolli ja hooldust
 • IT-seadmete ning tarkvara hankimist
 • Olulistest andmetest regulaarse varunduse korraldamist
 • Garantiijuhtumine korraldamist
 • Iga-aastast töötajate turvateadlikkuse koolitust
 • Regulaarset aruandlust ning ettepanekuid IT-süsteemi parendamiseks
 • Arenduste korraldamist

IT-HOOLDUSTEENUS

Sinu arvutid küll töötavad, kuid on aeglasemad kui ostes ning keegi ei ole juba pikka aega uuendanud tarkvara, hooldanud kettaid ega puhastanud neid ajutistest failidest? Millal teostati viimati põhjalik viiruste- ja rämpsvarakontroll?

Ühekordse IT-hoolduse käigus paigaldatakse tarkvarauuendused, puhastakse arvuti aja jooksul tekkinud ajutistest failidest, teostatakse põhjalik viiruse- ja rämpsvaratõrje ning optimeeritakse vajadusel operatsioonisüsteemi tööd. Ühekordne hooldus ei lahenda kõiki Sinu arvutimuresid, kuid muudab Sinu arvutipargi töö mõneks ajaks kiiremaks ning turvalisemaks.

IT-hoolduse käigus:

 • kontrollitakse ning vajadusel paigaldatakse operatsioonisüsteemi ning levinud tarkvara uuendused
 • puhastatakse arvuti ajutistest mittevajalikest failidest
 • teostatakse põhjalik viiruse- ja nuhkvarakontroll  ning –puhastus
 • optimeeritakse operatsioonisüsteemi ning kõvaketta tööd
 • soovi korral tehakse failidest varukoopiad kliendi andmekandjale
 • esitatakse vajadusel parendusettepanekud

Ühekordne hooldus ei lahenda kõiki Sinu arvutimuresid, kuid muudab Sinu arvutipargi töö mõneks ajaks kiiremaks ning turvalisemaks. Et tagada arvutite järjepidev tõrgeteta töö, on mõistlik tellida hooldus regulaarselt või kasutada IT-haldusteenust.


IT-TUGITEENUS

Sinu ettevõttel on juba IT-töötaja või lepinguline teenusepakkuja, kuid ta on pidevalt hõivatud arenduste või suuremahuliste töödega, mis nõuavad kogu tema tähelepanu? Samal ajal võib juhtuda, et kõrvale jäävad töötajad nende igapäevaste arvutimuredega – kellel kuvab veebilehitseja soovimatut reklaami, kes otsib kontoritarkvaral kindlat funktsiooni, kelle arvuti on talumatult aeglane.

IT tugiteenus on mõeldud just selliste olukordade jaoks. Helistades IT-toe numbril, saavad Sinu töötajad igapäevast lihtsamat arvutiabi ning Sinu IT-töötaja saab keskenduda arendustegevustele või suuremahuliste süsteemide haldamisele.

IT tugiteenus sisaldab:

 • IT-abi e-posti ja telefoni, vajadusel ka kaughalduse teel
 • Probleemide, mida ei ole võimalik lahendada kaugelt, edastamist IT-töötajale koos omapoolsete märkustega probleemi olemuse kohta
 • Igakuist aruandlust ning kasutajakogemusest lähtuvaid ettepanekuid IT-süsteemi parendamiseks

Ei leidnud ennast huvitavat teenust? Helista ja küsi lisa!

IT-teenused kodukasutajatele

ARVUTIHOOLDUS NING -PUHASTUS

Sinu arvuti on muutunud aeglaseks, käivitub kaua ja väsib järsku keset kõige kiiremat tööaega? Veebilehitseja näitab kummalisi reklaame ning arvutisse on ilmunud ikoonid, mida seal kunagi varem ei olnud?

Arvuti töötab hästi, kui seda regulaarselt hooldada. Hoolduse käigus puhastatakse arvuti ajutistest mittevajalikest failidest, optimeeritakse operatsioonisüsteemi ja kõvaketta tööd, teostatakse viiruste- ja nuhkvarakontroll ning -eemaldamine. Vajadusel puhastatakse arvuti sinna kogunenud tolmust.

Hoolduse tulemusena on Sinu arvuti kiirem ning turvalisem.


VEAOTSING JA ARVUTIPARANDUS     

Arvuti ei käivitu või jookseb aeg-ajalt kokku, programmid ei hakka tööle või ilmuvad ekraanile veateated? Veaotsingu abil tuvastatakse rikke põhjus ning leiatakse parim viis selle kõrvaldamiseks.


ANDMETE TAASTAMINE

Kustutasid kogemata olulised failid või on arvutist mingid kaustad kaduma läinud? Arvuti ei käivitu ning kõvaketas teeb klõpsuvat häält? Ära heida meelt – olukord on tõsine, kuid mitte lootusetu.

Tähtis on, et katkestaksid töö koheselt peale failide kadumise avastamist. Sulge arvuti ning helista, üheskoos leiame parimad võimalused andmete taastamiseks.


Ei leidnud ennast huvitavat teenust? Helista ja küsi lisa!

Koolitused

IT-TURVATEADLIKKUSE TÕSTMISE KOOLITUS

Soovid, et Sinu ettevõtte töötajad oleksid teadlikud kübermaailmas varitsevatest ohtudest, tunneksid ära õngitsuskirjad ja petuskeemid ega laseks pahaaimamatult viirust Sinu andmeid hävitama?

Koolitus viiakse soovi korral läbi Sinu kontoris ning sisu koostatakse ettevõtte eripäradest lähtuvalt. Seega saavad osalejad ülevaate reaalselt ette tulla võivatest ohuolukordadest.

Koolituse läbinud töötajad:

 • On teadlikud küberruumis peituvatest ohtudest ning nendega ettevõttele kaasnevatest võimalikest tagajärgedest
 • Tunnevad ära õngitsuskirjad ja petuskeemid
 • Saavad aru, kui saadetud e-kiri on nakatatud viirusega
 • Märkavad pahatahtlikule tegevusele viitavaid anomaaliaid arvutite töös
 • Oskavad valida ning hoida turvalisi salasõnu
 • Kasutavad internetti ja e-teenuseid teadlikult ning turvaliselt
 • Käituvad ohu korral õigesti ning väldivad kahjude tekkimist või süvenemist

Helista ja küsi lisa!

Kontakt

Kurimuri OÜ

Linnamäe küla
Lääne-Nigula vald
91001 Läänemaa

Telefon: +372 506 4842
E-post: hanno@kurimuri.ee


Sul on küsimus? Võta ühendust: